All photos shown in this web site are property of the Authors

Monday, January 31, 2011

Spartak Moscova

Achievements
Soviet Union Soviet Union

    * Soviet Top League

    *
          o Winners (12): 1936, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989
    * Soviet Cup
          o Winners (10): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992
    * USSR Federation Cup
          o Winners (1): 1987

 Russia Russia

    * Russian Premier League
          o Winners (9): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
          o Runners-up (4): 2005, 2006, 2007, 2009
    * Russian Cup
          o Winners (3): 1994, 1998, 2003


Most league goals for Spartak

As of July 4, 2010 (Min. 50)

   1. Nikita Simonyan:         133
   2. Sergey Rodionov:        119
   3. Galimzyan Khusainov: 102
   4. Fyodor Cherenkov:        95
   5. Roman Pavlyuchenko:   89
   6. Yuri Gavrilov:                89
   7. Yegor Titov:                  87
   8. Anatoli Ilyin:                 83
   9. Yuri Sevidov:                71
  10. Andrey Tikhonov:          68
  11. Sergei Salnikov:           64
  12. Aleksei Paramonov:      63
  13. Vladimir Beschastnykh: 56
  14. Georgi Yartsev:            55
  15. Anatoli Isayev:              54
  16. Valeri Shmarov:            54
  17. Nikolai Osyanin:           50

No comments:

Post a Comment